دانلود زیرنویس فارسی سریال Parks And Recreation Fifth Season


parks and recreation فصل 5 season-5 s05 فصل پنجم پارک ها و تفریح و سرگرمی فصل پنجم


16 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) :
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Parks.and.Recreation.S05E16.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E16.Bailout.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► مـحـمـدعـلـی | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E15.HDTV Parks.and.Recreation.S05E15.Webdl
🌀►هـستـی | Cinamaart.com ◄🌀
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E14.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E14.Leslie.And.Ben.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► فــهیـــمــه، مـحـمـدعـلـی | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E13.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E13.Emergency.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► مـحـمـدعـلـی | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E12.HDTV.XviD-LOL Parks.and.Recreation.S05E12.Webdl.XviD
► زهـــــــــــرا و فهیــــــــــــمه | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E11.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E11.Webdl.XviD
🌀►هـستـی | Cinamaart.com ◄🌀
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E10.Two.Parties.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb Parks.and.Recreation.S05E10.HDTV.XviD-LOL
► زهـــــــــــرا و فهیــــــــــــمه | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E09.HDTV.XviD-LOL Parks.and.Recreation.S05E09.Webdl.XviD
🌀►هـستـی | Cinamaart.com ◄🌀
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E08.HDTV.XviD-LOL Parks.and.Recreation.S05E08.Webdl.XviD-LOL
🌀►هـستـی | Cinamaart.com ◄🌀
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E07.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E07.Leslie.Vs.April.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► مـحـمـدعـلـی | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E06.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E06.Bens.Parents.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► مـحـمـدعـلـی | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.05x05.Halloween.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb Parks and Recreation.05x05.Halloween
► فهیــــــــــــمه | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E04.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E04.Webdl.XviD
🌀►هـستـی | Cinamaart.com ◄🌀
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks.and.Recreation.S05E03.HDTV.XviD Parks.and.Recreation.S05E03.Webdl.XviD
🌀►هـستـی | Cinamaart.com ◄🌀
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks and Recreation.05x02.Soda Tax Parks.and.Recreation.05x02.Soda Tax.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► زهـــــــــــرا و فهیــــــــــــمه | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Parks and Recreation - 05x01 - Ms. Knope Goes To Washington Parks.and.Recreation.S05E01.Ms.Knope.Goes.To.Washington.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-NTb
► مـحـمـدعـلـی | Cinamaart.com ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )