دانلود زیرنویس فارسی سریال Absentia Second Season


absentia فصل 2 season-2 s02 فصل دوم غیابی فصل دوم


10 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) :
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Absentia.S02E10.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E10.480p.x264-mSD
✅IMOVIE-DL.💗 mostafa-p پایان فصل دوم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Absentia.S02E09.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E09.480p.x264-mSD
✅IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Absentia.S02E08.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E08.480p.x264-mSD
✅IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Absentia.S02E07.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E07.480p.x264-mSD
✅IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Absentia.S02E06.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E06.480p.x264-mSD
💗IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۱ vote, average: ۲.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۲.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۲.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۲.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۲.۰۰ out of ۵ ( ۱ رای ۲.۰۰ )
Absentia.S02E05.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E05.480p.x264-mSD
💗IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵ ( ۱ رای ۵.۰۰ )
Absentia.S02E04.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E04.480p.x264-mSD
💗IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۲ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵ ( ۲ رای ۴.۰۰ )
Absentia.S02E03.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E03.480p.x264-mSD
💗IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۲ votes, average: ۳.۵۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۵۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۵۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۵۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۵۰ out of ۵ ( ۲ رای ۳.۵۰ )
Absentia.S02E02.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E02.480p.x264-mSD
💗IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۳ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۳ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۳ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۳ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵۳ votes, average: ۴.۰۰ out of ۵ ( ۳ رای ۴.۰۰ )
Absentia.S02E01.720p.HDTV.x264-SFM Absentia.S02E01.480p.x264-mSD
💗IMOVIE-DL.💗 mostafa-p
۳ votes, average: ۴.۶۷ out of ۵۳ votes, average: ۴.۶۷ out of ۵۳ votes, average: ۴.۶۷ out of ۵۳ votes, average: ۴.۶۷ out of ۵۳ votes, average: ۴.۶۷ out of ۵ ( ۳ رای ۴.۶۷ )